Logo
Wydrukuj tę stronę

Wykorzystanie herbu Nowego Miasta Lubawskiego

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego uprzejmie informuje, że używanie i wykorzystywanie herbu oraz flagi uregulowane jest zapisami w statucie miasta. Nie stosowanie się do zapisów ww. statutu jest łamaniem prawa.

W Sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1, na bieżąco przyjmowane są wnioski / pisma o wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku herbu miasta przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i instytucje.

W uzasadnieniu pisma / prośby o wykorzystanie wizerunku herbu Nowego Miasta Lubawskiego, prosi się o opisanie formy i sposobu jego użytkowania. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 4742 96 35.

Ostatnio zmienianyśroda, 28 wrzesień 2016 06:59
Design © UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.