Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
Miejska Rada Seniorów

Miejska Rada Seniorów (60)

III Sesja Miejskiej Rady Seniorów

W dniu 21 maja 2021 r. po prawie rocznej przerwie spowodowanej pandemią odbyła się III Sesja Miejskiej Rady Seniorów. W sesji wzięli udział Radni Seniorzy oraz zaproszeni goście w osobach: Józef Blank – Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, Andrzej Nadolski – Przewodniczący Rady Miejskiej, Dariusz Andrzejewski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim, Agnieszka Muszyńska – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego.


Podczas sesji zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia Rady. Radni wysłuchali sprawozdania za rok 2020, które przedstawił przewodniczący MRS Lech Bober.


Jednym z punktów w porządku obrad sesji było przedstawienie głównych założeń Polityki Senioralnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-27 oraz sytuacji osób starszych po covidzie, przedstawionych on-line przez Pana Stanisława Brzozowskiego – Rzecznika Praw Osób Starszych.


Informację na temat działań Gminy Miejskiej podejmowanych na rzecz Seniorów przedstawił Burmistrz Józef Blank oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Dariusz Andrzejewski. W dalszej części sesji przyjęto działania Rady na najbliższy okres, przedstawione przez Radną Urszulę Rau – sekretarza MRS, które dotyczą:
- podjęcia działań zmierzających do odbudowania przedcovidowych działań na rzecz seniorów,
- stworzenie aktualnego systemu informacji dla seniorów oraz dotarcie z nią do zainteresowanych
- inicjowanie szkoleń „Senior po covidzie” oraz z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia,
- opracowanie ankiety w celu określenia potrzeb w nowej sytuacji po covidzie,
- zapoznanie seniorów z naszego miasta z założeniami Polityki Senioralnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-27 oraz włączenie założeń do działań Miejskiej Rady Seniorów.


Przewodniczący podziękował Radnym i Gościom za przybycie oraz aktywny udział w sesji i zaprosił na następną, jeszcze przed wakacjami.

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów
Lech Bober

Czytaj dalej...

III sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 statutu Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim podaje się do publicznej wiadomości, że III sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 21 maja 2021 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.


Poniżej porządek obrad.


Porządek obrad III sesji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 21 maja 2021 r. o godz. 10:00.


1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Miejskiej Rady Seniorów z dnia 15 lipca 2020 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2020 r.
5. Wystąpienie online Rzecznika Praw Osób Starszych Pana Stanisława Brzozowskiego na temat „Aktywni po covidzie” oraz przedstawienie głównych założeń Polityki Senioralnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-27 zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 14 kwietnia 2021 r.
6. Działania Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rzecz osób starszych
a) działania Urzędu i Rady Miasta
b) działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
7. Analiza planu pracy pod kątem realizacji zaplanowanych założeń na rok 2021.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.


Przewodniczący
Miejskiej Rady Seniorów
Lech Bober

Czytaj dalej...

Plan pracy Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim na lata 2019-2023

1. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w takich dziedzinach jak mieszkalnictwo, bariery architektoniczne, usprawnienia komunikacyjne, infrastruktura rekreacyjna oraz potrzeby seniorów niepełnosprawnych.

2. Opiniowanie aktów prawnych, uchwał Rady Miejskiej oraz programów i strategii dotyczących osób starszych.

3. Integracja działań różnorodnych podmiotów pracujących na rzecz seniorów, współpraca w zakresie wymiany informacji i wspólne działania.

4. Współpraca z Władzami Miasta i Radnymi Rady Miejskiej przy rozwiązywaniu bieżących potrzeb i oczekiwań seniorów.

5. Opracowanie ankiety dla Seniorów celem pozyskania danych o potrzebach i utrudnieniach w funkcjonowaniu. Wypracowanie wniosków i sposobów ich rozwiązywania przez władze miasta i podległe im służby.

6. Tworzenie i doskonalenie informacji dla Seniorów poprzez prowadzenie strony internetowej, uaktualnienie informatora tradycyjnego oraz opracowanie informatora internetowego, współpraca z referatem promocji i współpracy zagranicznej UM oraz lokalnymi mediami.

7. Inspirowanie społeczności seniorów do organizowania samopomocy szczególnie w okresach trudnych np. pandemia, anomalie pogodowe i inne wypadki losowe.

8. Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa osób starszych poprzez organizacje spotkań i pogadanek z prawnikiem, rzecznikiem praw konsumenta, przedstawicielami służb mundurowych i medycznych.

9. Kontynuacja zainicjowanych przez Miejską Radę Seniorów konkursów takich jak: miejsce przyjazne seniorom, firma przyjazna seniorom, aktywny senior.

10. Udział radnych w szkoleniach, konferencjach, kongresach i innych formach służących do zapoznania z aktualnymi założeniami polityki senioralnej oraz pozyskiwania niezbędnej wiedzy do działalności Miejskiej rady Seniorów.

11. Współpraca z innymi Radami w naszym rejonie, udział w pracach Wojewódzkiej Społecznej Radzie Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurkiego oraz Ogólnopolskiej Fundacji o współpracy Rad Seniorów z siedzibą w Krakowie.

12. Propagowanie wprowadzonych przez władze miasta rozwiązań ułatwiających życie seniorom tj. karta seniora, koperta życia, teleopieka.

13. Współpraca w wspieranie nowo powstałych Klubów Seniora działających na terenie miasta.
14. Udział Radnych Miejskiej Rady Seniorów w pracach Rady Miasta oraz innych gremiach zajmujących się problematyką osób starszych.

15. Powołanie Rzecznika Prasowego Miejskiej rady Seniorów.

16. Nawiązanie współpracy z Młodzieżową Radą Miasta, podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań.

17. Inicjowanie działań edukacyjnych z różnych dziedzin np. edukacji cyfrowej, zdrowie, bezpieczeństwa seniorów.

18. Wprowadzenie dyżurów członków Miejskiej Rady Seniorów, wyznaczenie miejsca i godzin ww. dyżurów jeden raz w miesiącu.

Przedstawiony plan jest ramowym planem na drugą kadencję obejmującą lata 2019-2023, który może być aktualizowany o ważne wydarzenia i nowe zadania podczas bieżącej pracy Miejskiej Rady seniorów w Nowym Mieście Lubawskim.


Plan pracy Miejskiej Rady Seniorów został przyjęty do realizacji w dniu 15 lipca 2020 r.

Czytaj dalej...

II Sesja Miejskiej Rady Seniorów

W dniu 15.07.2020 r. odbyła się II Sesja Miejskiej Rady Seniorów II kadencji. Ze względu na pandemię długo czekaliśmy, aby odbyć ww. sesję, zatwierdzającą Plan Pracy.
W Sesji, która odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury wzięło udział 10 Radnych.

Podczas Sesji zatwierdziliśmy jednogłośnie przedstawiony przez przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów – Lecha Bobera ramowy plan pracy na II kadencję.

Wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów – Lilia Karczyńska omówiła sytuację nowomiejskich seniorów w okresie pandemii.

Wysłuchaliśmy informacji na temat działalności nowo utworzonych klubów seniora, które przedstawiła p.o. Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu – Paulina Rolka.

Miejska Rada Seniorów wybrała swojego rzecznika prasowego, którym została Radna Jolanta Leśniowska.

Do sytuacji seniorów w okresie pandemii oraz działalności klubów seniora odniósł się w dyskusji obecny na sesji Zastępca Burmistrza – Damian Artuszewski.

W imieniu Miejskiej Rady Seniorów jej przewodniczący podziękował władzom miasta oraz władzom samorządowym i jednostkom organizacyjnym UM za prace i pomoc seniorom w trudnym okresie pandemii a szczególnie w jej początkowym okresie.

Kończąc posiedzenie II sesji Miejskiej Rady Seniorów przewodniczący podziękował za przybycie, życzył Radnym dużo zdrowia oraz satysfakcji z realizacji przyjętych w planie pracy zadań na rzecz nowomiejskich seniorów.

Czytaj dalej...

II sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 statutu Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim podaje się do publicznej wiadomości, że II sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 r. o godz. 12:00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniżej porządek obrad.

Porządek obrad II sesji Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 15 lipca 2020 r. o godz. 12:00.

1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z roboczego zebrania w dniu 06.03.2020 r.
4. Informacje przewodniczącego o sytuacji seniorów w okresie pandemii.
5. Informacje o działalności Klubów Seniora.
6. Przedstawienie projektu planu pracy na lata 2019-2023 oraz na rok 2020.
7. Dyskusja.
8. Wybór rzecznika prasowego Miejskiej Rady Seniorów.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów
Lech Bober

Czytaj dalej...

Rusza bezpłatny program „Aktywny senior w domu”

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 na świecie i wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, GIS i Ministerstwo Zdrowia odradza seniorom wychodzenie na dwór. Rekomendacje ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa przez zakażeniem nowym koronawirusem, niestety znacznie ograniczają aktywność fizyczną wśród osób starszych. Krajowa Izba Fizjoterapeutów i Ministerstwo Zdrowia wspólnie opracowali program profilaktyczny „Aktywny senior w domu” na czas pandemii COVID-19.

Filmiki z serią ćwiczeń dla seniorów są darmowe. Można wspólnie ćwiczyć oglądając je na stronie fizjoterapiaporusza.pl oraz stronie internetowej You Tube Ministerstwa Zdrowia.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem