Logo
Wydrukuj tę stronę

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

www.wfosigw.olsztyn.pl

 

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie w 2017 r. skorzystała z dofinansowania WFOŚiGW
w Olsztynie na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektowo– kosztorysową rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano 116 mb kanalizacji sanitarnej i 2 szt. przepompowni ścieków.

Koszt zadania wyniósł łącznie 97.906,50 zł, w tym kwota 83.987,04 zł stanowi dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Realizacja zadania umożliwiła przyłączenie do sieci sanitarnej kolejnych nieruchomości
na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, wpływając tym samym na poprawę czystości wód podziemnych i powierzchniowych.

Ostatnio zmienianyśroda, 10 lipiec 2019 12:54
Design © UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.